4 inwoners lintje

Vier inwoners Diemen krijgen een lintje

Bij de traditionele lintjesregen hebben vier inwoners van Diemen een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van  burgemeester Erik Boog. Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd Angelo Diop wegens zijn vele verdiensten voor de muziek- en specifiek de hiphop wereld, zijn werk voor jonge mensen die het moeilijk hebben en andere activiteiten. Drie Diemenaren werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevr. Els Nuisker-Tijhuis is sinds 1990 pastoraal ouderling van de Protestantse Gemeente Diemen, is medeoprichter en voorzitter van Wereldwinkel Het Elsengroen, was vrijwilliger bij De Bongerd in Diemen Zuid en is medeoprichter van Inspiratiecentrum El’sina. Bert van Heumen is sinds 1982 vrijwilliger bij Reis en Ontspanningsvereniging Kindervreugd in Amsterdam. Ook is hij de oprichter van de showband ‘Joint Adventure’. Hij is van jongs af aan actief vrijwilliger geweest in het buurt-  en speeltuinwerk en erelid van het Amsterdams Speeltuinverbond. Mevr. Els Leijdekkers is medeoprichter en vrijwilliger bij de Wereldwinkel Het Elsengroen in Diemen en verzorgt als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Ontmoeting de maandelijkse open maaltijd, de bloemen in de kerk en de koffie/thee bij recepties en begrafenissen. Ook is ze vrijwilliger bij de Christelijke basisschool de Korenaar.
Op de foto van links naar rechts: Els Nuisker-Tijhuis, Els Leijdekker, burgemeester Boog, Bert van Heumen en Angelo Dio.