Middelbare School

‘Middelbare school kan komen in Diemen-Zuid’

De middelbare school die Diemen probeert te realiseren in nauwe samenwerking met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB kan komen naast het Sportcentrum Duran midden in Diemen-Zuid. In het concept akkoord van GroenLinks, D66 en PvdA wordt die plek aangeduid als ‘voorkeurslocatie’. ‘’Samen met de OSB zetten we vol in op de vestiging van een middelbare school in Diemen. Een middelbare school versterkt de binding van een significant deel van de 12- tot 18-jarigen met Diemen,’’ schrijven de drie partijen. Het concept-akkoord wordt in eerste instantie besproken tijdens een informatieve vergadering van de gemeenteraad op 24 mei. Iedereen is daar welkom om zijn of haar mening te geven.