Bruggen

Diemen mag openen  bruggen niet beperken

De gemeente Diemen kan de openingstijden van de Diemerbrug en de Venserbrug voor de pleziervaart niet beperken. Dat mag niet op grond van afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt voor het optimaliseren van de pleziervaart, schrijven B&W in antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen. De OP vroeg onder meer: ‘’Kunt u voor de pleziervaart vaste openingstijden (of andere maatregelen) invoeren, zodat de bruggen niet omhoog hoeven voor slechts één bootje (en daarmee ook energie bespaard kan worden)?” Het college geeft verder uitgebreide informatie over het onderhoud aan en de regelmatige inspecties van de bruggen in Diemen. Ook wordt meegedeeld dat het profiel van de Venserbrug mogelijk veranderd gaat worden als de busbaan door Diemen-Zuid zou worden opengesteld voor autoverkeer. Verbreding van de voet/fietspaden op de Diemerbrug kan echter alleen als de brugconstructie wordt aangepast, wat ook gevolgen zou hebben voor de wegen en ruimte er om heen.