RadioDiemen

RTV Diemen wil doorstart maken

De lokale omroep RTV Diemen ligt sinds mei stil maar wil een doorstart maken. Het oude bestuur van de stichting is teruggetreden en een nieuw bestuur is van plan RTV Diemen – waarschijnlijk onder een andere naam – in september weer op gang te brengen. Door een akkoord met de verhuurder van de huidige accommodatie kon een faillissement worden voorkomen waardoor de apparatuur en de zendlicentie behouden zijn. Om oude schulden af te lossen en de nieuwe activiteiten op gang te brengen heeft het nieuwe bestuur de gemeente een bijdrage gevraagd van in totaal 31.972 euro. B&W hebben de raad voorgesteld dat bedrag beschikbaar te stellen gezien het belang dat wordt gehecht aan een goed functionerende lokale omroep.