Afvalstoffenheffing

Meerlanden boekt ruim 2,5 miljoen winst

Afvalbedrijf Meerlanden, dat ook in Diemen actief is, heeft vorig jaar een winst na belastingen geboekt van 2,525 miljoen euro. Dat is ruim zes procent minder dan in 2016 en de laagste winst in vijf jaar tijd. De omzet aan derden kwam uit op 66,156 miljoen, dat was een kleine vier procent meer dan in het voorafgaande jaar. De brutomarge daalde naar 14,2 procent, het laagste cijfer sinds 2011. Die cijfers staan in het jaarverslag van Meerlanden. Voor het lopende jaar is een licht hogere omzet en geconsolideerd nettoresultaat voor belastingen begroot.
Het jaarverslag laat verder zien dat in Diemen vorig jaar 230 kilo restafval per inwoner is ingezameld. Dat is evenveel als in de twee voorafgaande jaren. Binnen het werkgebied van Meerlanden komt alleen Haarlemmerliede & Spaarnwoude slechter uit. Lisse haalt bijvoorbeeld niet meer dan 51 kilo restafval per bewoner per jaar. Het streven van de rijksoverheid is in 2020 te komen op 100 kilo per inwoner per jaar. In het programma voor het nieuwe college van B&W staat ook dat er een nieuw afvalbeleid in Diemen moet komen.