Gemeentehuis Diemen

Leden Cliëntenraad Participatiewet gezocht

De gemeente Diemen zoekt leden voor de Cliëntenraad Participatiewet. De cliëntenraad geeft (on)gevraagd advies aan het college van B&W over deze wet en het armoedebeleid en volgt ook hoe het beleid wordt uitgevoerd. De raad telt acht leden maar kent momenteel drie vacatures.
Volgens de gemeente is het een ‘leuke, leerzame en interessante functie’. ‘’U krijgt de mogelijkheid om ontwikkelingen op het gebied van de participatiewet en gemeentelijk armoedebeleid te volgen. U oefent mede invloed uit op deze ontwikkelingen door gevraagde en ongevraagde advisering van het bestuur en versterkt de positie van de inwoners.’’ Het lidmaatschap vergt gemiddeld twee tot vier uur per maand. De raad vergadert één keer per maand, behalve in de zomer, op woensdagochtend. Belangstellenden kunnen een cv en motivatiebrief zenden aan keeshoek@olaa.nl.