PlantageDeSniep

Diemen groeit door naar 33.000 inwoners

Diemen zal in aan het eind van 2022 volgens de huidige verwachting 33.417 inwoners tellen. Dat zijn er dan rond de 4.300 meer dan tegen het einde van dit jaar. Volgend jaar moeten er rond de 2.000 mensen bijkomen, onder meer door de oplevering van een aantal blokken in Holland Park, de uitbreiding van de studentencampus bij station Diemen-Zuid en projecten op Plantage de Sniep. In 2020 wordt een aanwas verwacht van 1.450 mensen, opnieuw door Holland Park maar ook door de nieuwbouw op Punt de Sniep. In 2021 en 2022 zwakt de groei weer sterk af naar rond de 400 nieuwkomers per jaar. Bovendien ‘verdwijnen’ er in 2022 ook zo’n 600 bewoners doordat de containerwoningen in Bergwijkpark worden afgebroken.