Diemerbrug

Diemerbrug dicht voor Amsterdam Triatlon

De Diemerbrug is zondag 8 juli de hele ochtend dicht voor alle verkeer wegens de doorkomst van de fietsers van de TriAmsterdam, de Amsterdamse triatlon. Ook het fietspad langs de Weespertrekvaart tot aan de Weesperstraat is gedurende die uren afgesloten. Omwonenden hebben daarvan persoonlijk bericht ontvangen van de gemeente Diemen terwijl de stremming ook is aangegeven op een bord aan de Diemen-Zuid kant van de brug. De afsluiting heeft geen gevolgen voor buslijn 44 terwijl tram 9 ook niet door de triatlon gehinderd zal worden, heeft het GVB desgevraagd meegedeeld. Wel is de Diemerbrug gestremd voor de scheepvaart, blijkt uit informatie van Rijkswaterstaat. Of er elders in Diemen verkeershinder zal ontstaan, is niet duidelijk. De afsluitingen duren zondag tot rond kwart over twaalf.