BusbaanDZ-

GVB tegen openstellen busbaan in Diemen-Zuid

Het GVB is tegen de openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid voor autoverkeer. Ook de Vervoerregio wil niet dat de busbaan wordt opengesteld, blijkt uit informatie van B&W van Diemen. Gevreesd wordt dat de route drukker wordt en dat daardoor de gemiddelde snelheid (nu circa 25 km/uur) naar beneden zal gaan waardoor de rijtijd toeneemt. Ook wordt verwacht dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling zal afnemen. Een goede exploitatie van buslijn 44 is belangrijk vanwege de dalende rijksbijdragen voor het openbaar vervoer, aldus het GVB. Het vervoerbedrijf vindt ook dat toename van het aantal drempels slecht is voor een comfortabele en vlotte doorstroming van de bus. B&W stellen echter dat drempels/plateaus vooral komen op logische plaatsen ter hoogte van fietsoversteken met voorrang voor de fiets en bij bushaltes waar bussen toch al moeten afremmen. Verder verwachten B&W dat het aantal reizigers op bus 44 fors zal toenemen door de grootschalige woningbouw in Holland Park.