Diemer Festijn

Programma Diemer Festijn komt er aan

Diemer Festijn zal het programma voor de 36e aflevering bekend maken op donderdag 23 augustus. Het programma komt onder meer op de site diemerfestijn.nl en op de Facebook pagina van het bekende Diemer evenement. Het Diemer Festijn van 2018 vindt plaats van 4 tot en met 8 september. Op de zondag voorafgaande aan die week gaan in het centrum van Diemen al de bekende wegafsluitingen en parkeerverboden in. Anders dan in voorgaande jaren is er dit keer op de zaterdag in de feestweek geen Gemeentedag. Dat houdt volgens de gemeente Diemen verband met de verbouwing van de hal van het Gemeentehuis.