pino

Asbest in gevel van kinderdagverblijf Diemen

In de gevelbekleding van kinderdagverblijf Pino aan Havikskruid in Diemen-Zuid is asbest verwerkt. Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan omwonenden: ‘’De aanwezige asbestvezels zitten vast in het materiaal. Zolang hier niets mee gebeurt, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken. Asbest vormt pas een risico als er werkzaamheden (bijvoorbeeld boren, zagen) aan worden verricht.’’ Op zaterdag 1 september gaat een gespecialiseerd bedrijf de bestaande bekleding vervangen door volkernpanelen. Het demonteren van de panelen levert geen gevaar op voor de omgeving, aldus de brief. ‘’De gemeente Diemen is als eigenaar betrokken bij deze sanering en houdt toezicht op de veilige uitvoering van de werkzaamheden.’’ Bewoners die nog met vragen zitten kunnen contact opnemen met het Team Gebouwen van de gemeente Diemen op 020 – 3144888.