holland park school

Diemen wil regels voor Airbnb en woningdelen

Het tijdelijk verhuren van woonruimte via Airbnb neemt ook in Diemen toe. Op dit moment worden gemiddeld acht Airbnb-advertenties per 1.000 woningen geplaatst voor verhuur in Diemen. Dat is weliswaar bij lange na niet zoveel als de 50 advertenties per 1.000 woningen in Amsterdam maar toch willen B&W van Diemen wel regels gaan stellen. Dat geldt ook voor het woningdelen, zoals in de vorm van de zogenaamde Friends-contracten. ‘’In Diemen bestaan momenteel weinig specifieke regels voor het gebruik van woonruimte. We willen daarom op korte termijn invulling geven aan het deel ‘beheer van de woningvoorraad’ in de Huisvestingsverordening,’’ schrijven B&W in de Woonvisie die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Op deze manier kan in detail worden aangegeven ‘wat we al dan niet willen toestaan als het gaat om afwijkende vormen van gebruik van woningen.’ Uitbreiding van de verordening moet leiden tot een compleet pakket aan regelgeving voor de diverse vormen van afwijkend gebruik van woonruimte die momenteel in Diemen voorkomen, zoals vakantieverhuur (Airbnb), woningdelen en kamerverhuur, hospitaverhuur en splitsing.