Gemeentehuis

Minder klachten over diensten gemeente Diemen

De gemeente Diemen heeft vorig jaar 49 klachten ontvangen over de bejegening door medewerkers of andere vormen van dienstverlening. De meeste daarvan hadden betrekking op de afdelingen ruimtelijk beheer en publiekszaken. Van die klachten werden er 43 ontvankelijk verklaard waarvan het merendeel vervolgens op minnelijke wijze en binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken afgehandeld konden worden. Het aantal ontvankelijk verklaarde klachten over de dienstverlening door de gemeente Diemen neemt de laatste jaren voortdurend af. In 2012 en 2014 was er nog sprake van 85 klachten, in het tussenliggende jaar van 82. Daarna trad echter een sterke daling in naar 52 in 2015, 53 in 2016 en 43 vorig jaar. De informatie staat in Klachtjaarverslag 2017 dat aan de gemeenteraad is voorgelegd.