Wethouder GL

‘CO2-vervuiling in Diemen is te hoog’

De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten. Het gaat daarbij om alle emissiebronnen die zich in de gemeente bevinden: energiebedrijven, grote industrie, wegverkeer, gebouwde omgeving, overig en landbouw. Volgens wethouder duurzaamheid en luchtkwaliteit Jorrit Nuijens wordt de hoge ‘score’ grotendeels verklaard doordat Diemen een relatief kleine gemeente is maar wel de NUON-centrale binnen haar grenzen heeft  en wordt omringd door snelwegen met veel verkeer. Bovendien wordt er in Diemen ook intensief gebouwd. ‘’Uiteraard sta ik liever niet zo hoog op dit lijstje. Helaas is dit niet door de gemeente op te lossen. We eisen dan ook opnieuw dat het Rijk en Nuon in actie komen. Bijvoorbeeld door verlaging van de maximum snelheid op autosnelwegen en door het spoedig verduurzamen van de elektriciteitscentrale. Zelf werken we aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn met de gebouwde omgeving. Ook bewoners kunnen zelf veel doen, bijvoorbeeld de auto laten staan.’’