Werk voor woningproject Diemen-Centrum vordert

Op het bouwterrein voor het woningcomplex The Post op de hoek van de Ouddiemerlaan en het Wilhelminaplantsoen in Diemen-Centrum worden de laatste resten van de fundering van het voormalige postkantoor verwijderd. Verder wordt alles in gereedheid gebracht voor het aanbrengen van de palen in de laatste week van september en de eerste week van oktober. Dat gebeurt met een boormethode om teveel overlast voor omwonenden te voorkomen. Om nadien eventuele schade vast te kunnen stellen is de bouwkundige staat van omliggende woningen tevoren in kaart gebracht. The Post omvat tien zogenaamde grondgebonden eengezinswoningen die tussen de 600.000 en 675.000 euro hebben gekost. Alle woningen in het project zijn inmiddels verkocht.