Computerstoring

Diemen trekt half miljoen uit voor duurzaamheid

B&W van Diemen willen een half miljoen euro uittrekken voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Daarvan is 200.000 euro nodig om meer ambtenaren aan te stellen om klimaatbeleid en energietransities in goede banen te leiden. Verder is 150.000 euro bestemd voor de ontwikkeling van klimaatbeleid en het ondersteunen van Daarom Duurzaam Diemen. Eveneens 150.000 euro is nodig om de openbare ruimte te vergroenen om bijvoorbeeld beter bestand te zijn tegen overvloedige regenval. Die plannen staan in de begroting voor 2019 en moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het college wil eind dit jaar samen met maatschappelijke partners en de raad een integraal duurzaamheidsplan voor Diemen presenteren waar samen met maatschappelijke partners aan wordt gewerkt. Het college verwacht dat er dan ook meer bekend is over de klimaatplannen van de rijksoverheid, de rol van de gemeenten en de manier waarop deze transities worden gefinancierd.