Pastorie

Grote meerderheid raad wil restauratie pastorie

Een grote meerderheid in de gemeenteraad van Diemen wil dat er alles aan gedaan wordt dat de historische pastorie aan de Hartveldseweg gerestaureerd wordt. In een door de raad aangenomen motie stellen Ouderenpartij Diemen, Leefbaar Diemen, VVD, Groen Links, D66 en Ons Diemen dat ‘de inspanningen om de pastorie te restaureren ondersteuning verdienen’. De fracties vragen B&W om de gesprekken met het parochiebestuur, het bisdom en eventuele andere partijen voort te zetten. Leidt dat niet tot restauratie, dan zou de gemeente tot handhavingsacties over moeten gaan ofwel restauratiewerk af moeten dwingen. De raad wil ook geïnformeerd worden als er in zo’n handhavingstraject formele stappen worden gezet.