Daarom Duurzaam

Duurzaam Dorp Diemen tegen biomassacentrale

Duurzaam Dorp Diemen is verontrust over de plannen van Nuon om bij de bestaande centrale in Diemen een biomassacentrale te bouwen. Het netwerk van Diemenaren voor schone energie, lokaal voedsel en een duurzame toekomst vindt dat biomassa geen duurzame oplossing is. ‘’Biomassa wordt in de geplande centrale verbrand. Daarbij komen veel schadelijke stoffen vrij: sommige giftig, andere slecht voor luchtwegen, vele met een negatieve impact op het klimaat. De biomassa die in Nederland gebruikt wordt, wordt voor een belangrijk deel via schepen naar Nederland gebracht, vanuit o.a. oerbossen in Amerika en Canada, waarbij ter plekke stevige schade aan de natuur en leefgemeenschappen wordt aangebracht.’’ Duurzaam Dorp Diemen vindt dat de vergunning voor de centrale niet verleend moet worden zolang er geen warmteplan is voor de regio. ‘’Eerst dient de noodzaak van een dergelijke oplossing aangetoond te worden en vervolgens dienen maatregelen genomen te worden ter voorkoming van schade aan de leefomgeving, niet alleen in Diemen maar ook op plekken waar de biomassa vandaan komt.’’ Eerder al stelde GroenLinks kritische vragen over de plannen van Nuon aan B&W van Diemen.