vrijheidsmaaltijd

Diemen versterkt aanpak tegen radicalisering

De gemeente Diemen wil signalen van radicalisering van personen of groepen beter in beeld krijgen en aanpakken. Diemen gaat daarom regionaal samenwerken bij de aanpak van radicalisering. Het gaat hierbij niet alleen om radicalisering op het gebied van godsdienst, maar ook om politiek links- of rechtsextremisme en gewelddadig activisme. Burgemeester Boog: ”Radicalisering ondermijnt de democratische rechtsorde en blijft een serieuze en permanente dreiging voor onze veiligheid. Daarom is het belangrijk dat wij niet naïef zijn, meer oog hebben voor de signalen en iedereen waakzaam is.” Boog benadrukt dat er in Diemen momenteel geen specifieke zaken spelen rond radicalisering.

Diemen heeft met de Amstelland gemeenten een casusregisseur radicalisering aangesteld. ‘’Hij gaat signalen in de regio oppakken en de aanpak regisseren als er sprake is van radicalisering. Als kleinere gemeente is het belangrijk dat regionaal expertise en informatie wordt gedeeld. Er wordt aangesloten bij de werkwijze en de ervaringen in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg omdat daar de nodige specifieke expertise aanwezig is.” De burgemeester geeft verder aan dat het ook belangrijk is om te investeren in scholing en training: ‘’Medewerkers in het veld zoals welzijnswerkers, leraren, ambtenaren en politieagenten moeten aanwijzingen nog eerder en beter kunnen herkennen en doorverwijzen naar specialisten. Daarom is in de begroting al eerder geld gereserveerd om nog meer sleutelfiguren te scholen.’’