Raad wil 80 km/uur op snelwegen rond Diemen

De gemeenteraad van Diemen wil dat de maximum snelheid op de snelwegen A1 en A10 rond Diemen verlaagd wordt naar 80 kilometer per uur. Daarmee zou de luchtvervuiling in en rond Diemen enigszins teruggedrongen kunnen worden. ‘’Een verlaging van de maximumsnelheid is een relatief eenvoudige methode is om het leefklimaat in Diemen te verbeteren,’’ aldus de motivering. De uitspraak staat in een motie die oorspronkelijk werd ingediend door de fractie van de PvdA maar door alle andere partijen in de raad werd gesteund. De unanieme uitspraak van de raad kwam op dezelfde dag dat VVD-kamerlid Remco Dijkstra er juist voor pleitte de maximum snelheid op de A1 tussen Amsterdam en het Gooi te verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat idee is inmiddels door minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur afgewezen.