Wethouder GL

VVD verbaasd om meewerken Nuijens aan brochure

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Diemen is verbaasd over de medewerking die wethouder Jorrit Nuijens heeft verleend aan een brochure voor de crowdfunding van het proeflokaal Bird Brewery in het Diemerbos. In de huis-aan-huis verspreide brochure staat een paginagrote foto van de wethouder met een wervende tekst, constateert de fractie. De VVD vraagt B&W of zij vooraf op de hoogte waren van de van Nuijens te plaatsen foto en tekst. ‘’Is het college met ons van mening dat het hier een commercieel particulier initiatief betreft voor het verzamelen van geld voor een onderneming? Kunnen leden van het college worden gevraagd in voorkomende gevallen deel te nemen aan dergelijke promotionele acties?’’ Ook wil de VVD-fractie weten in hoeverre de gemeente Diemen c.q. de wethouder aansprakelijk gesteld kunnen worden bij het onverhoopt mislopen van deze geldinzamelings actie, bijvoorbeeld doordat het rendement niet wordt gehaald of de hele onderneming misloopt? ‘’De gemeente prijst het project aan. Heeft dit juridische consequenties?’’