Diemen Rochdale

‘Handen ineen slaan voor sociale woningbouw Diemen’

‘’Laten we de handen ineen slaan om iedereen, ook mensen met lage inkomens, een kans te geven om in Diemen te wonen.’’ Dat stelde Hester van Buren, bestuurder van woningcorporatie Rochdale, bij de ondertekening van prestatie-afspraken met de gemeente Diemen en de andere woningcorporaties over de bouw van sociale woningen in Diemen. De gemeente gaat daarbij samen met die corporaties kijken waar mogelijkheden zijn binnen de gemeentegrenzen voor aanvullende nieuwbouw. ‘Alleen door samen te werken, kunnen er op termijn meer sociale huurwoningen in Diemen bij komen. De eerste stap, het zoeken van locaties is in gang gezet. Daarnaast is er aandacht voor kwetsbare groepen huurders waarvoor het sociale netwerk belangrijk is en waarvoor ook specifieke afspraken zijn gemaakt,’ stelt Rochdale. De corporatie zal ook maximaal zestien sociale huurwoningen die vrij komen beschikbaar stellen om te verhuren middels een friendscontract om de verhuur aan jongeren en starters makkelijker te maken.