Diemen aan de slag met zorgen over biomassacentrale

B&W van Diemen willen dat alle zorgen die leven rond het plan van Nuon om een biomassacentrale in Diemen te bouwen de komende tijd aan bod komen. De gemeenteraad mag maar over een klein deel van de vergunningaanvraag besluiten. ‘’Maar het college zoekt toch naar manieren om te zorgen dat Diemen op alle aspecten rondom biomassa invloed kan uitoefenen. Het is immers onze gemeente waar Nuon die centrale wil neerzetten,” zegt Jorrit Nuijens, wethouder duurzaamheid. “In de transitie naar schone energie wordt tijdelijk gebruik van biomassa door het rijk bestempeld als duurzame tussenstap. Toch zijn er begrijpelijke zorgen in de gemeenteraad, bij milieuorganisaties en bij bewoners over bijvoorbeeld de uitstoot rond zo’n centrale, maar ook over de duurzaamheid van biomassa als brandstof. Die zorgen moeten serieus worden genomen.” Daarom is het college in overleg met Nuon en de provincie (de vergunningverlener) en gaat ze praten met Amsterdam en Almere die van plan zijn om de meeste warmte van een eventuele Diemense centrale af te nemen. Ook komt er een discussiebijeenkomst met experts en belanghebbenden. Dat alles blijkt uit de het antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks Diemen. De gemeenteraad wordt medio januari gevraagd een ontwerp-besluit te nemen. Dat ligt zes weken ter inzage waarbij een ieder zienswijzen kan indienen. Ook zal er dan een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.