Bewoners DZ ongerust

Onrust over asbest in Diemen-Zuid duikt weer op

In enkele wijken in Diemen-Zuid blijken opnieuw vragen op te duiken over het vóórkomen van asbest in de woningen. Volgens berichten op Twitter en Facebook heeft woningcorporatie Rochdale een controleur langs een aantal woningen gestuurd om problemen met asbest vast te stellen. Die controleur had geen legitimatie en werd daarom door een aantal bewoners met grote argwaan tegemoet getreden. ‘’Verhaal blijkt toch te kloppen en nu blijkt dat onze huizen onder de asbest zitten,’’ aldus een opmerking op Twitter. Asbest in woningen van Rochdale in Diemen-Zuid is geen nieuwe fenomeen. In maart dit jaar ontstond bij bewoners van Havikskruid onrust over asbesthoudend materiaal. Daarbij is geconstateerd dat zich in platen in de spouw inderdaad asbest bevond en dat bij onderhoudswerk in één woning door een asbesthoudende plaat was geboord. Rochdale heeft die problemen destijds besproken met de betrokken bewoners. Later dit jaar gaf Rochdale ook toe dat er niet voldoende gecommuniceerd was rond asbest bij de flats aan de Rode Kruislaan.