Diemen wil voorwaarden stellen aan biomassacentrale

B&W van Diemen willen voorwaarden stellen aan de biomassacentrale die Nuon wil bouwen bij haar centrale aan de Overdiemerweg. Het college wil daartoe samen met de provincie Noord-Holland een convenant sluiten met Nuon over onder andere de tijdelijkheid van de centrale, het garanderen van een duurzame herkomst van de te verstoken biomassa en het gebruik van de warmte van de centrale. Amsterdam en Almere worden daarvoor als grootste klanten van Nuon ook uitgenodigd. B&W gaan verder de raad adviseren ‘om de omgevingsvergunning die Nuon heeft aangevraagd niet onmogelijk te maken’. Er zijn geen weigeringsgronden gevonden voor de zogeheten “verklaring van geen bedenkingen” die door de provincie aan de gemeenteraad van Diemen is gevraagd. Over de vergunning zelf beslist de provincie. Om toch tegemoet te komen aan terechte zorgen, zet het college van Diemen in op convenantafspraken. Jorrit Nuijens, wethouder duurzaamheid: “Nuon geeft aan alleen écht duurzame biomassa te verstoken. Het is goed dat we gaan praten over hoe we dat met zijn allen goed kunnen borgen. We maken immers nu afspraken voor de komende 12 jaar, of zoveel langer als de centrale biomassa blijft verstoken.’’