Cordaan

Zorginstelling Cordaan krijgt nieuwe topman

Bij zorginstelling Cordaan is Godfried Barnasconi (61) per 1 maart 2019 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Samen met Ronald Schmidt vormt hij dan het bestuur van de zorgorganisatie die in Diemen onder meer Berkenstede en De Diem beheert . Barnasconi volgt Eelco Damen op die 21 jaar de baas is geweest van Cordaan. Barnasconi was sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daarvoor was hij 10 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster en bekleedde hij diverse andere directie- en bestuursfuncties in de financiële dienstverlening. Ook zet Barnasconi zich al jaren in voor de zorg als nationaal voorzitter van de Zonnebloem. Mariëlle Rompa, voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaan: “In hem meent de Raad van Toezicht een uitstekend voorzitter van de Raad van Bestuur gevonden te hebben met een breed bestuurlijk spectrum. Samen met Ronald Schmidt zal hij borg staan voor de stabiliteit en de innovatieve kracht van Cordaan”.