Mogelijk sociale woningbouw op Spoorzicht Diemen

Bij de wijk Spoorzicht in Diemen kunnen mogelijk nieuwe sociale woningen worden gebouwd. Dat kan op het huidige P&R parkeerterrein dat dan naar de andere kant van Station Diemen wordt verplaatst. Bovendien komt er ruimte vrij door de sloop van vier woningen aan de Harmonielaan die weg moeten vanwege de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor. Omdat dat laatste project pas rond 2023 uitgevoerd wordt, zal sociale woningbouw in dit gebied ook tot zolang moeten wachten. Woningcorporatie Rochdale gaat echter toch al kijken naar de toekomstige mogelijkheden. Verder wordt het groengebied bij Spoorzicht behouden en ecologisch versterkt. Een eerdere optie om hier hockeyvelden te realiseren zal niet nodig zijn als die velden bij Sportpark Diemen worden aangelegd, zoals B&W van Diemen willen. Dat betekent wel dat honkbalclub TIW Survivors naar Amsterdam moet verhuizen, iets waar die vereniging zich tot nu toe fel tegen verzet.