Daarom Duurzaam

DuurzaamDorpDiemen protesteert tegen centrale

DuurzaamDorpDiemen tekent protest aan tegen de komst van een biomassacentrale bij Nuon aan de Overdiemerweg in Diemen. Het ‘netwerk van Diemenaren voor schone energie, lokaal voedsel en een duurzame toekomst’ stelt dat hout stoken vervuilender is dan gas en zelfs vervuilender dan kolen en dat er onvoldoende duurzame biomassa is voor de sterk groeiende vraag. Volgens de groepering komen er op niet al te lange termijn alternatieven aan voor biomassa. Verder stelt de groep dat er nog geen gemeentelijk warmteplan is en dat de nieuwe centrale dagelijks vijftig vrachtwagens voor het vervoer van de houtpellets aan zal trekken. DuurzaamDorpDiemen zal de bezwaren naar voren brengen tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 januari en roept anderen op daar ook te protesteren. De gemeenteraad van Diemen wordt gevraagd een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven waarbij het alleen gaat om de ruimtelijke ordening. B&W adviseren daar positief over maar willen dan wel een convenant met Nuon en de afnemers van de warmte over de voorwaarden voor de centrale. De uiteindelijke vergunning moet worden afgegeven door de Provincie Noord-Holland.