WMO Diemen

Raad Diemen tegen centrale maar wel ontwerp-verklaring

Alle partijen in de gemeenteraad van Diemen zijn tegen de komst van een biomassacentrale bij Nuon aan de Overdiemerweg. Een grote meerderheid is echter wel akkoord gegaan met het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) omdat er juridisch geen mogelijkheden zijn gevonden dat te weigeren. De raad laat zelf nog wel een onderzoek instellen of er toch nog een kans is de centrale tegen te houden. Bovendien eist de raad dat er een convenant komt met Nuon over strikte voorwaarden voor de centrale voordat een vergunning voor het project wordt verleend. Met deze eerste fase start ook een informatie- en inspraakprocedure voor de bewoners van Diemen en ieder ander die bezwaren heeft tegen de centrale. B&W en de gemeenteraad zullen alle daarbij ingebrachte punten nauwkeurig bekijken om te bezien of er alsnog een kans lijkt om de omstreden biomassacentrale tegen te houden. De uiteindelijke VVGB komt dan vermoedelijk in juni aan de orde. B&W en specifiek wethouder Jorrit Nuijens hebben al een uitgebreide toelicht gegeven op de plannen en op het feit dat Diemen die niet tegen lijkt te kunnen houden omdat Nuon anders een forse eis tot schadevergoeding op tafel kan leggen. Dat document is hier te vinden:

https://www.diemen.nl/inwoner/nieuws/college-zit-niet-te-wachten-op-biomassacentrale-van-nuon