Uitgebreide controle-actie op bedrijventerrein Diemen

De gemeente Diemen heeft maandagavond samen met de politie en Liander een integrale controle uitgevoerd bij een aantal bedrijfsverzamelgebouwen op het bedrijventerrein Verrijn Stuart. Er is gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden goederen, illegale bewoning, brandveiligheid en milieuaspecten. Bij de controle werden getrainde honden ingezet voor de opsporing van gevaarlijke stoffen, verdovende middelen en geld. Met behulp van de honden is één verdachte unit getraceerd. Deze is door de politie geopend, maar er zijn geen drugs aangetroffen. Wel is vastgesteld dat het bedrijfspand illegaal bewoond werd. Bij twee complexen zijn verbeterpunten op het gebied van brandveiligheid gesignaleerd. De controles passen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit onder de naam Scheerlicht. ‘’De ervaring in het land leert dat bedrijfsverzamelgebouwen vaak worden gebruikt voor de opslag van gestolen spullen en verboden goederen als vuurwapens en drugs. Daarom worden deze integrale controles uitgevoerd. De gemeente wil de misstanden stoppen en zo criminaliteit bestrijden.’’