Twee nieuwe aanbieders van thuiszorg actief in Diemen

Twee instellingen voor thuiszorg zijn bereid ook cliënten in Diemen aan te nemen. Dat zijn Home Instead Amsterdam met hun aanbod Caregivers en het in Diemen zelf gevestigde Sharaida Care Thuiszorg. De organisaties hebben plek voor vijftien klanten voor zeven dagen per week. De instellingen hebben zich gemeld bij de Ouderenpartij Diemen nadat die via vragen aan B&W de tekorten in de thuiszorg aan de orde had gesteld. Het college stelt dat thuiszorg geen taak is van de gemeente maar valt onder de zorgverzekering. Verder schrijven B&W dat de problemen in Diemen een afspiegeling zijn van het landelijke tekort aan wijkverpleging. ‘’Het landelijk beleid is erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Bejaardentehuizen zijn gesloten en de indicaties om in aanmerking te komen voor een verzorgingstehuis zijn verhoogd. Thuiszorgorganisaties hebben hierdoor te maken met een toegenomen vraag. Tevens heeft de gehele zorgsector te kampen met een personeelstekort.’’ De in Diemen gevestigde thuiszorgorganisaties nemen alleen cliënten aan als zij de gevraagde zorg kunnen verlenen. ‘’Helaas betekent dit dat er soms cliënten geweigerd worden omdat de aanbieder de gevraagde zorg niet kan verlenen. Cliënten worden dan bijvoorbeeld doorverwezen naar andere thuiszorgorganisaties of indien mogelijk op een wachtlijst geplaatst.’’ Situaties waarbij er pas om 16.00 uur een thuiszorger aanwezig is om het ontbijt te maken, zoals de Ouderenpartij Diemen signaleert, worden niet herkend door de Cordaan, Buurtzorg en Amstelring.