Gemeenten werken samen rond Diemer biomassacentrale

De gemeenten Weesp en Gooise Meren (waartoe Muiden behoort) delen de zorgen over de plannen van Nuon om in Diemen een biomassacentrale te bouwen. Die twee gemeenten willen meedoen aan een eventueel convenant dat Diemen wil sluiten met Nuon, Amsterdam, Almere en Noord-Holland over de voorwaarden die aan de centrale gesteld worden. Wethouder Jorrit Nuijens: “Diemen, Gooise Meren en Weesp hebben niet om deze plannen gevraagd. Samen zullen we alle aspecten streng onder de loep nemen. Als wet en regelgeving ons enige grond bieden om meer invloed uit te oefenen dan gaan we daarvoor. Als we die niet vinden, dan is het goed dat alle belanghebbende gemeentes aan tafel zitten over het convenant.” De gesprekken over een convenant zijn ambtelijk al van start gegaan. Het eerste bestuurlijk overleg tussen de wethouders van Amsterdam, Almere, Diemen en Nuon en de provincie vindt plaats op 12 april. Oud-wethouder Maarten van Poelgeest van Amsterdam is gevraagd daarbij als voorzitter op te treden. ‘Om samen sterk te staan, en omdat de drie gemeentes qua maat, ligging en zorgen erg vergelijkbaar zijn, heeft Diemen aan Weesp en Gooise Meren aangeboden hen te vertegenwoordigen aan de convenanttafel,’ aldus een verklaring van de gemeente Diemen.