leerlingenvervoer

Diemen doet aangifte van elf gevallen identiteitsfraude

De gemeente Diemen heeft bij de politie aangifte gedaan van elf gevallen van identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Met een valse identiteit en papieren is geprobeerd een sociale huurwoning te bemachtigen. Eén keer is dat gelukt in Diemen, in zes andere gevallen is een sociale huurwoning bemachtigd in de regio. De fraudegevallen zijn opgespoord door een nauwe samenwerking tussen de gemeente en diverse woningcorporaties. Die corporaties vorderen de reeds toegewezen woningen terug en er vindt nog strafrechtelijk onderzoek plaats. Er is een landelijk opererend bedrijf in beeld dat ervan wordt verdacht de valse documenten te maken en voor veel geld aan potentiele huurders te verkopen. Deze fraude speelt in meerdere gemeenten. Door de aangifte van Diemen kan er meer bewijs worden verzameld. Burgemeester Boog geeft aan dat de gemeente Diemen veel scherper is geworden op het voorkomen en opsporen van dergelijke fraude: ‘’Door de aanpak ‘Scheerlicht’ is de alertheid en het bewustzijn in de organisatie sterk vergroot. De criminele praktijken worden steeds professioneler en geraffineerder. Daar moet je als gemeente rekening mee houden. Zeker gezien de druk op de woningmarkt is het voor criminelen interessant om voor veel geld valse papieren te verkopen om een woning te kunnen bemachtigen. Wij en de woningcorporaties zitten daar nu bovenop. We bekijken ook hoe we de kans op dit soort fraude nog meer kunnen beperken. Woningen zijn er voor woningzoekenden die er echt recht op hebben, niet voor fraudeurs.’’