Meer dan 150 zienswijzen over biomassacentrale Diemen

Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn ruim 150 zienswijzen, zeg maar bezwaarschriften, binnengekomen over het plan van Nuon om een grote biomassacentrale te bouwen in Over-Diemen. Dat heeft een woordvoerster van de ODNZKG desgevraagd aan diemerkrant.nl meegedeeld. De termijn voor het indienen van zienswijzen liep afgelopen vrijdag 12 april af. De Omgevingsdienst geeft om privacy redenen geen informatie over de indieners van de zienswijzen. De dienst is namens de Provincie Noord-Holland belast met de procedure rond de vergunningen voor de centrale. De gemeenteraad van Diemen wordt alleen gevraagd een verklaring van geen bedenkingen voor het centrale-plan te verstrekken. Eerder besloot de raad een ontwerp-verklaring af te geven, ook al om de discussie verder op gang te brengen. Volgens de huidige plannen komt de definitieve verklaring in juni in de raad aan de orde. Het presidium van de raad heeft voorafgaand daaraan besloten specialistisch juridisch advies in te winnen over de plannen.