Politie Diemen stopt toezichttaken, ‘gat’ in late avonduren

De politie van Diemen/Ouder-Amstel stopt uiterlijk volgend jaar met een aantal toezichtstaken, zoals controle op overlast van onder meer hangjongeren, sluitingstijden van de horeca, evenementen en parkeren bij scholen. Een deel van de taken kan worden overgenomen door de Handhavers of BOA’s. Die werken echter in roosterdienst en niet in de late avonduren waardoor een ‘gat’ in het toezicht zal ontstaan, meldt de gemeente Diemen in een uitvoeringsnota over handhaving en dergelijke. De BOA’s van Diemen beschikken bovendien niet over voldoende middelen om hun eigen veiligheid te borgen. Dit jaar zal daarom ‘een nadere afweging gemaakt moeten worden hoe met dit “gat” omgegaan zal worden.’  Door deze ontwikkeling ontstaan er vele extra taken voor met name de BOA’s, tekent de gemeente aan. Daarnaast wordt ook onderzocht ‘hoe we ook op de langere termijn de veiligheid van de BOA’s in Diemen kunnen garanderen.’