ondernemersklimaat

Noord-Holland trekt vijf miljoen uit voor innovatieve bedrijven

De provincie Noord-Holland heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die duurzaam willen innoveren. Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling: van een goed idee tot een werkend prototype. De subsidie is gericht op vernieuwende mkb’ers in de zogenaamde topsectoren: Agri & Food, Biobased Economie, Tuinbouw, Water & Maritiem, Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Logistiek en Chemie, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. Deze ondernemers kunnen zo een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie in Noord-Holland. Zij kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro) en voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 350.000 euro). De subsidie kan tot 10 september worden aangevraagd.