lijn 19

Kamervragen over Chroom-6 in GVB-werkplaats Diemen

Hoeveel werknemers van de GVB-werkplaats in Diemen zijn mogelijk blootgesteld aan Chroom-6? Welke maatregelen worden er door de bedrijven genomen om deze werknemers te beschermen tegen deze kankerverwekkende stof? Waar kunnen bezorgde werknemers die mogelijk met Chroom-6 hebben gewerkt terecht? Dat zijn enkele van de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft gesteld naar aanleiding van berichten dat werknemers van de vestiging in Diemen mogelijk in aanraking zijn gekomen met de gevaarlijke stof tijdens werkzaamheden aan oude tramstellen. Van Dijk wil weten of er naar aanleiding van die berichten inspecteurs van de Inspectie SZW naar de werkplaats zijn gegaan. Hij suggereert daarbij ook dat een mobiele brigade van die inspectie in dit soort gevallen ‘zeer effectief kan zijn’. Tenslotte vraagt het Kamerlid of het GVB zich aan de verschillende wettelijke verplichtingen heeft gehouden.