overschot afval

Problemen Amsterdam drijven afvalstoffenheffing Diemen op

De Afvalstoffenheffing in Diemen gaat volgend jaar extra omhoog door de ernstige problemen bij het afvalbedrijf AEB in Amsterdam. Diemen wil de afvalstoffenheffing verhogen met 1,5 procent aan inflatie maar legt daar nog eens 20 euro bovenop wegens hogere kosten voor de afvalverbranding. Dat betekent dat die heffing voor een huishouden met meer personen stijgt van 337 naar 362 euro en voor alleenstaanden van 267 naar 292 euro. Zoals al eerder gemeld gaat ook de OZB in Diemen extra omhoog. Hierbij komt bovenop de prijsindexering van 1,5 procent nog eens 5 procent ophoging. Dat heeft te maken met de sterke stijging van de WOZ-waarde van woningen in Diemen. Vorige week meldde het CBS dat de gemiddelde WOZ-waarde in Diemen met 9,8 procent is toegenomen terwijl het landelijk gemiddelde 7,8 procent is. Daardoor zal gemeente inkomsten van het rijk kwijtraken. β€˜β€™Het is de verwachting dat de waardestijging van de woningen blijft doorzetten en dan is er een risico dat op termijn de OZB inkomsten minder zijn ten opzichte van de OZB korting op de rijksbijdrage. Om dit effect te corrigeren ziet het college zich genoodzaakt het OZB tarief naast de reguliere prijsindexering van 1,5% met 5% op te hogen in 2020,’’ schrijven B&W in de begroting.