BusbaanDZ-

Onenigheid over geluidshinder open busbaan Diemen-Zuid

De Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG vindt dat de busbaan in Diemen-Zuid niet opengesteld kan worden voor alle autoverkeer omdat daardoor het toelaatbare geluidsniveau in de omringende woningen te sterk zal toenemen. NSG heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de werkgroep VerkeerD door Diemen-Zuid die tegen openstelling van de busbaan is. Eerder al stelde ook bureau Goudappel & Coffeng dat de geluidsoverlast bij autoverkeer met een snelheid van 50 km/uur ontoelaatbaar zou worden op grond van de Wet Geluidshinder. Een andere onderzoeker, Royal Haskoning DHV komt echter weer tot de conclusie dat de busbaan wel open kan voor andere auto’s mits daar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. B&W hebben, na kritiek op dat onderzoek van NSG, op hun beurt weer de Omgevingsdienst NZKG laten onderzoeken of RHDHV de geluidssituatie op de juiste manier in beeld heeft gebracht. De Omgevingsdienst concludeert dat dat inderdaad het geval is en wijst verdere kritiek van NSG ook grotendeels af. B&W wil de bevindingen van de Omgevingsdienst meenemen bij een komende ontwerp-bestemmingsplan waarin openstelling van de busbaan wel het uitgangspunt blijft.