lijn 19

Aanpak Hartveldseweg Diemen van start, bomen verdwijnen

In december gaan de werkzaamheden aan de Hartveldseweg, het laatste deel van de Oost-West As door het centrum van Diemen, van start. Dat betekent ook dat de bomen moeten verdwijnen. De route wordt heringericht met ruimte voor wandelen, fietsen en recreatie en ook groen maar voor de huidige bomen is daarin geen plaats. Bovendien bestaat de kans dat de bomen door de (graaf)werkzaamheden aan de Hartveldseweg wortelschade oplopen, met alle gevolgen van dien. Die bomen worden om te beginnen drastisch gesnoeid en in een later stadium verplaatst naar andere plekken in Diemen. Het snoeiwerk vindt plaats in de nachten van maandag 9 tot en met donderdag 12 december omdat dan het GVB ook bezig is aan de bovenleiding van de tram en er geen spanning op die leiding staat. De gemeente waarschuwt omwonenden dat vooral het snoeiwerk geluidshinder op kan leveren. Het GVB begint binnenkort ook met het plaatsen van nieuwe spanmasten. Voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden kan het nodig zijn tijdelijke parkeerverboden en omleidingen in te stellen. Ook zijn er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig.

 

Meer