afvalcontainer op slot

Wethouder: gescheiden afval Diemen niet naar verbranding

Het in Diemen opgehaalde gescheiden afval gaat niet naar de vuilverbranding. GFT-afval wordt door inzamelaar Meerlanden verwerkt tot compost of ingezet voor de opwekking van biogas, het apart opgehaalde plastic afval gaat naar verwerkingsbedrijf Suez dat er nieuwe producten van maakt en oud papier wordt verkocht in de handel. Voor dat oud papier is ook nog altijd een markt te vinden. Dat heeft de Diemer wethouder Matthijs Sikkes van milieu verklaard in de gemeenteraad. Sikkes reageerde daarmee op een artikel in Het Parool dat het in Amsterdam apart ingezamelde afval als GFT en plastic met het restafval ‘gewoon’ in de verbranding van AEB belandt omdat er geen andere bestemming voor is. De gemeente Diemen heeft onlangs een nieuw afvalplan gepresenteerd. In overleg met de buurten willen B&W het gescheiden afval aanzienlijk verbeteren omdat Diemen momenteel wat restafval betreft nog altijd ruim boven het landelijke gemiddelde zit.