afvalcontainer op slot

Diemen krijgt rolcontainers voor GFT-afval in de laagbouw

De gemeente Diemen gaat rolcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval invoeren in de laagbouwwijken in Diemen. De ondergrondse inzamelbakken voor GFT-bakken zullen daar dan verdwijnen. Bewoners kunnen kiezen uit verschillende maten voor de klikos’s, niet alleen die voor GFT maar ook voor restafval. Dat staat in een nieuw Afvalplan dat onlangs door de gemeenteraad is goedgekeurd. Volgens de gemeente zijn veel bewoners ontevreden over de mogelijkheden om GFT te scheiden. Het invoeren van rolcontainers moet dat makkelijker maken. In het nieuwe jaar gaat de gemeente verder per wijk bijeenkomsten organiseren met inwoners om te bespreken wat zij, naast de gft-inzameling, nog kunnen en willen doen om nog meer afval te scheiden. ‘’Het verbranden van restafval is namelijk veel duurder dan het hergebruik van grondstoffen. En omdat grondstoffen schaars worden, is het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan. Door het afval beter te scheiden, kunnen grondstoffen worden hergebruikt om nieuwe producten te maken,’’ staat in een toelichting.