GroenLinks

GroenLinks: hoe lang wacht statushouder op woning in Diemen?

GroenLinks Diemen wil van B&W weten hoe lang statushouders in Diemen gemiddeld op een woning moeten wachten en op welke termijn zij een woning toegewezen kunnen krijgen. ‘’Welke maatregelen neemt de gemeente om de wachttijd voor deze mensen zo kort mogelijk te houden? Heeft de gemeente wettelijke verplichtingen jegens de statushouders die aan Diemen zijn toegewezen maar nog geen woning hebben toegewezen gekregen?” aldus fractieleider Nicole van Engelen in schriftelijke vragen. Zij refereert naar een statushoudster die in juni 2018 een status heeft gekregen maar nog geen sociale huurwoning heeft gekregen. Sinds 2016 had Diemen een achterstand in de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders. Eind 2018 is hierin een inhaalslag gemaakt waardoor de toenmalige achterstand in de taakstelling grotendeels was ingelopen. Nu lijkt de wachttijd voor deze groep mensen echter weer op te lopen. ‘’Gelukkig worden in Diemen inmiddels sociale huurwoningen gebouwd. Echter, het bouwen van woningen kost tijd,’’ aldus GroenLinks.