Betaald parkeren Diemen

Gemeente Diemen houdt onderzoek naar parkeerbeleid

De gemeente Diemen houdt eind januari een onderzoek onder inwoners en bedrijven naar hun ervaringen met het parkeerbeleid. Bewoners en bedrijven krijgen vrijdag 31 januari 2020 een brief in de bus met informatie over de enquête en een unieke code. Deze code kunnen zij gebruiken om digitaal een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt van vrijdag 31 januari tot en met eind februari 2020. De gemeente wil graag weten wat men vindt over het parkeren omdat het huidige beleid al een jaar of tien geleden is vastgesteld. Diemen kent sindsdien drie soorten parkeerregulering: betaald parkeren, blauwe zone en vergunningen parkeren. Vanwege allerlei ontwikkelingen waaronder de parkeerdruk, elektrisch rijden en duurzaamheid is het noodzakelijk het parkeerbeleid te actualiseren. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen bij het analyseren van het huidige parkeerbeleid. Dit moet leiden tot een geactualiseerd parkeerplan dat naar verwachting in september in de gemeenteraad behandeld kan worden.