Spoorzicht Diemen

Urgente woningzoekende krijgt meer kans op een woning

Een groot aantal gemeenten en woningcorporaties in de regio’s rond Amsterdam, waaronder Diemen, werken aan een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. De plannen moeten nog besproken worden door alle vijftien gemeenteraden die naar verwachting eind dit jaar een beslissing nemen. Lex Scholten, wethouder wonen in Diemen: “We zijn eind 2017 gestart met deze ingewikkelde operatie; ik ben blij dat er nu een goed voorstel ligt. De verdeling wordt nu iets rechtvaardiger, maar de schaarste lossen we alleen maar op door meer bij te bouwen”. Zijn college wethouder Laurens Ivens van Amsterdam: “Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen. Woningen zijn schaars en zo zorgen we er voor dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.” In het huidige systeem van woonruimteverdeling is degene die het langste ingeschreven als eerste aan de beurt. Daarmee wordt geen recht gedaan aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Wel blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.