afvalinzameling

Diemen gaat door met apart inzamelen van plastic afval

Diemen gaat door met het apart inzamelen van plastic afval en blik. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Diemen naar aanleiding van het bericht dat Amsterdam plastic en blik niet langer apart wil inzamelen maar voortaan weer meeneemt met het restafval. Amsterdam stelt dat scheiding van plastic beter verloopt in het verwerkingsbedrijf AEB. Plastic dat in Diemen gescheiden wordt ingezameld gaat echter niet naar AEM maar naar grondstoffenverwerker Midwaste. ”Die sorteert het plastic verder uit en zet het weer als grondstof in. De gemeente ontvangt ook vergoeding vanuit het Afvalfonds Verpakkingen voor het gescheiden ingezamelde plastic. In Diemen scheiden al veel inwoners hun afval, ook de plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Bronscheiding noemen we dat. Er zit toekomst in nascheiding, maar goede nascheiding kan niet zonder goede scheiding bij de bron. Gft bijvoorbeeld, is niet meer bruikbaar als het eenmaal in het restafval zit en is dan ook niet na te scheiden. We willen de bronscheiding dan ook juist extra faciliteren door in de toekomst inwoners een gft container te geven en de mogelijkheid te bieden een container aan huis te krijgen voor het inzamelen van het volumineuze plastic afval.”