Petrusschool

Diemen overlegt met de scholen, kinderopvang en sport

De gemeente Diemen is in contact met de scholen en de organisaties voor kinderopvang over de mogelijke beperkte herstart van het onderwijs na 28 april. Ook wordt gesproken met de sportverenigingen, buurtsportcoaches en andere sportaanbieders. Dat volgt op de beperkte versoepeling van de coronamaatregelen die dinsdag door de regering is aangekondigd. Die versoepeling biedt iets meer ruimte aan het onderwijs en georganiseerde sportactiviteiten. Wat dat laatste betreft praat de gemeente met de sportwereld over de mogelijkheden en randvoorwaarden in het kader van de nieuwe voorwaarden. Burgemeester Boog geeft aan dat er moeilijke dilemma’s in het geding zijn: ‘’Hoeveel ruimte geef je weer aan mensen, met alle risico’s van dien? We komen nu in een hele lastige fase van de crisis. Gaan we allemaal onze eigen weg of blijven we elkaar vasthouden, hoe ingewikkeld dat ook is? Ik ben erg trots op hoe wij in Diemen tot nu toe zijn omgegaan met deze crisis. Het is belangrijk dat we die saamhorigheid in Diemen blijven vasthouden. Zeker nu de crisis langer gaat duren, en de onzekerheid voor veel mensen groter wordt, hebben we elkaar nodig.’’