Diemen maakt afspraken over 425 sociale huurwoningen

De gemeente Diemen heeft met de woningcorporaties zogenaamde prestatie-afspraken gemaakt over de bouw van 425 sociale huurwoningen in de periode 2020 – 2023. Daarbij gaat het om projecten die al bekend zijn en in het verleden ook al zijn aangekondigd, blijkt uit een nadere toelichting. Zo zijn rond de 100 sociale huurwoningen al in aanbouw in twee complexen op Punt de Sniep. Daarnaast komen er ook enkele honderden van dat soort huizen in de eerder gepubliceerde uitbreiding van Holland Park (foto). Een deel van de nieuw te bouwen sociale huurhuizen zou moeten komen op twee ‘zoeklocaties’, Buitenlust en bij de Griend. Omwonenden van die plekken verzetten zich echter hevig tegen bebouwing van die groene gebieden. De in Diemen actieve woningcorporaties hebben verder toegezegd in 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen bij huren boven de huurgrens. Ook wordt nieuwbouw voor zover mogelijk toegewezen aan inwoners van Diemen om meer verhuizingen binnen Diemen op gang te brengen. Verder is het streven ouderen de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar een gelijkvloerse sociale huurwoning zonder dat ze meer huur gaan betalen.