Verduurzamen woningen centrum Diemen in volle gang

Woningcorporatie Rochdale is in het kader van het verduurzamen van haar woningbestand ook volop aan het werk in de Paulus Emtinckweg in het centrum van Diemen. Daar worden onder meer daken vernieuwd en geïsoleerd, dakramen vervangen en de stenen schoorstenen van de daken verwijderd. Ook krijgen de woningen een nieuwe voordeur, wordt de spouw in de buitenmuren geïsoleerd en komt er een mechanische ventilatie in de badkamers. Huurders die daarvoor hebben gekozen, krijgen ook zonnepanelen. Rochdale is in maart met de werkzaamheden begonnen en hoopt die in september af te ronden. Wel zou nog vertraging kunnen optreden als er meer broedende mussen onder de dakpannen worden aangetroffen. Rochdale heeft in Diemen al eerder onder meer de complexen aan de Rode Kruislaan en de Albert Loethoelistraat onder handen genomen.