Vergunning biomassacentrale Diemen door ‘papieren truc’

De provincie Noord-Holland heeft met een ‘papieren truc’ een natuurvergunning verleend voor de biomassacentrale die Vattenfall wil bouwen in Over-Diemen. Dat zegt het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de Groene Amsterdammer en Trouw. De provincie stelt dat de nieuwe centrale veel minder stikstof zal uitstoten dan de bestaande gascentrale van het voormalige Nuon in Diemen. Maar daarbij is het uitgangspunt dat Nuon op papier in Diemen toestemming heeft voor een uitstoot van 1.600 ton stikstofoxide per jaar terwijl dat in werkelijkheid in 2018 325 ton was. De biomassacentrale komt straks uit op 836 ton, dat is dus ruim twee-en-een-half keer zo veel. ‘’Terwijl de emissie op papier daalt, gaat de energiecentrale van Vattenfall in Diemen in werkelijkheid juist méér uitstoten,’’ stelt Investico. ‘’Hout verbranden in kolencentrales is op zichzelf al een rekenkundige oplossing om het klimaat te redden. Alleen op papier draagt het verbranden van biomassa bij aan de reductie van broeikasgassen. In werkelijkheid komt er zelfs meer CO2 uit de schoorstenen dan bij het verbranden van kolen of gas. Als er al nieuwe bomen teruggroeien, dan duurt het vaak decennia of zelfs eeuwen voordat die groot genoeg zijn om al die extra broeikasgassen te compenseren,’’ aldus Investico.